WBHS-OpenDay-2020-Cricket-1st-XI.jpg

Head of Afrikaans:

Ms R Spammer 

Teachers:    

Ms R Spammer 

 

Arikaans Eerste Addisionele Taal. 

Vir Wynberg Boys ‘High is die Afrikaanse taal, kultuur, kennis en kreatiwiteit onmisbaar deel van ons onderrig. 

Ons uitkomste behels om: 

  • die Afrikaanse taal uit te bou 
  • inklusief te wees  
  • eietyds en dinamies te wees  
  • in verskillende situasies effektief  te kommunikeer 
  • tegnologie te gebruik 
  • probleme op te los deur kritiese denke